Οι αντιδράσεις της αγοράς για την ρύθμιση και τις νέες άδειες στο online στοίχημα.

Κάτι μου λέει ότι μετά από 20+ χρόνια που είμαι στον χώρο του στοιχήματος, αυτή την φορά θα έχουμε την ψήφιση του πολυπόθητου νομοσχεδίου που θα ρυθμίσει την αγορά του online στοιχήματος και καζίνο.

Στον αναπτυξιακό νόμο που πήγε στη Βουλή προς ψήφιση από την Ολομέλεια, εισάγεται τροπολογία που αφορά τον Κανονισμό διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου.

Η τροπολογία αυτή είναι κατ' ουσία η συνέχεια νομοσχεδίου που είχε επεξεργαστεί η προηγουμένη κυβέρνηση  και είχε αρκετά προβληματικά σημεία.

Το Ν/Σ είχε παγώσει λόγω των τότε επερχόμενων εκλογών και έτσι δεν υπήρξε το κατάλληλο περιβάλλον και ο χρόνος για τις απαραίτητες εξηγήσεις από πλευράς της αγοράς και ενδεχόμενες διορθώσεις.

Τα βασικότερα σημεία προς συζήτηση από "την αγορά" του τότε νομοσχεδίου ήταν τα κάτωθι:

 • Κόστος αδείας: Είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη με αποτέλεσμα να οδηγεί σε οικονομική ασφυξία τις μεσαίες εταιρίες της αγοράς (προβλεπόμενο κόστος αδειοδότησης 5 εκατ. ευρώ προκαταβολικά για 7 έτη λειτουργίας).

Σημείωση: Σε καμία Ευρωπαϊκή χώρα δεν προβλέπεται εφάπαξ τίμημα αυτού του ύψους. Ακολουθεί συγκριτικός πίνακας κόστους αδειοδότησης σε άλλες χώρες της Ευρώπης, (βλ. Υπόμνημα 1)

 • Φορολογία: Το 35% επί των ακαθάριστων στοιχηματικών εσόδων που είναι η υψηλότερη φορολογία στοιχηματικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Ακολουθεί συγκριτικός πίνακας φορολογίας σε άλλες χώρες της Ευρώπης, (βλ. υπόμνημα 2).
 • Μεταβατικό καθεστώς: Οι περισσότερες στοιχηματικές αιτήθηκαν να δοθεί επαρκής χρόνος στις εταιρείες ώστε να αξιολογήσουν το νομoσχέδιο και να προετοιμαστούν τεχνολογικά.

Στην νέα τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση, επανέρχονται προς ψήφιση πολλές από τις προηγούμενες διατάξεις χωρίς προηγουμένη διαβούλευση που σίγουρα οι υπάρχουσες εταιρίες και ενδιαφερόμενοι θα ήθελαν.

Είναι κατανοητό πως η εκ' βάθρων διόρθωση της τροπολογίας είναι αδύνατη στην παρούσα φάση. Παρόλα αυτά κάποιες ελάχιστες διορθωτικές κινήσεις νομοτεχνικού τύπου είναι εφικτές αφού το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει την άδεια σε RNG (φρουτάκια-καζίνο) που ήταν αυτό το οποίο δεν συμφωνούσαν και αντιδρούσαν οι περισσότερες στοιχηματικές.

Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν λογικό ότι θα υπήρχαν αφού οι στοιχηματικές θεωρούν ότι μπορούν και πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις που θα βοηθούσαν την αγορά και αρκετές στοιχηματικές "να μην σβήσουν" λόγω οικονομικής ασφυξίας, αλλά και την πολιτεία να διασφαλίσει τα έσοδα από την αδειοδότηση σε πιο σταθερή και ασφαλή βάση.

Με συγκεκριμένη θέση και τεκμηριωμένα η πλειοψηφία της αγοράς προτείνει:

1)  Κόστος απόκτησης άδειας:

Η ενδεχόμενη διόρθωση θα μπορούσε να προβλέπει...

 • Μείωση του τιμήματος στα επίπεδα των άλλων Ευρωπαικών χωρών
 • Τμηματική αποπληρωμή κατ’ έτος του ποσού που προβλέπεται στο νομοσχέδιο.

Σημείωση: Σε περίπτωση που η μείωση του τιμήματος δεν είναι εφικτή την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η ενδεχόμενη τμηματική αποπληρωμή σε μορφή ετήσιων δόσεων θα μπορούσε να λειτουργήσει ευεργετικά στην ανταγωνιστικότητα πολλαπλασιάζοντας των αριθμό των εταιρειών που θα αιτηθούν αδειοδότησης. Παράλληλα, θα ισοσταθμίσει μέρος της μεγάλης οικονομικής απώλειας που θα υποστούν οι μεσαίες και μικρές εταιρείες με την εφάπαξ καταβολή του τιμήματος αδειοδότησης.

Οι ως άνω διορθώσεις, σε περίπτωση που εφαρμοστούν, θα πολλαπλασιάσουν τα οφέλη της Πολιτείας αλλά και της ευρύτερης Οικονομίας της χώρας καθώς θα βοηθήσουν στους παρακάτω τομείς:

 • Ανάπτυξη του ανταγωνισμού
 • Αποφυγή ολιγοπωλίων
 • Αύξηση των εσόδων του κράτους από την οικονομική δραστηριότητα του κλάδου και των συμπληρωματικών βιομηχανιών
 • Σημαντική αύξηση των εσόδων για τα ΜΜΕ
 • Εκ βάθρων ανάπτυξη των χορηγικών προγραμμάτων αλλά και ουσιαστική στήριξη του αθλητισμού μέσω αθλητικών χορηγιών.

2)  Φορολογία 35% στα ακαθάριστα στοιχηματικά έσοδα:

Αυτό το ύψος φορολογίας ενισχύει την ολιγοπωλιακή/μονοπωλιακή θέση συγκεκριμένων εταιριών και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού και της οικονομίας και κατ’ επέκταση των εσόδων της πολιτείας.

Η πλειοψηφία από τις στοιχηματικές προτείνουν να μειωθεί σε επίπεδα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών μεταξύ 15%-25% στα ακαθάριστα στοιχηματικά έσοδα... .

Σημείωση: Σε περίπτωση που η μείωση της φορολογίας δεν είναι εφικτή την συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα μπορούσε μέρος της φορολογητέας ύλης 10-15% από το σύνολο του 35% να αποδίδεται υποχρεωτικά από τις στοιχηματικές εταιρείες σε αθλητικά σωματεία κάθε τύπου και η απόδοση αυτών των ποσών να εποπτεύεται από την Πολιτεία/ ΕΕΕΠ.

Η ως άνω πρόταση έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, αποτελεί ουσιαστική στήριξη στον αθλητισμό και επιστρέφει μέρος της στοιχηματικής δραστηριότητας στην κοινωνία άμεσα.

3)  Μεταβατικό καθεστώς:

Οι εταιρίες προτείνουν να υπάρχει επέκταση της μεταβατικής περιόδου κατά έξι μήνες πέραν του προβλεπόμενου εξαμήνου για τους κάτωθη λόγους:

 • Ώστε να εκτιμηθούν εκ νέου οι τεχνολογικές επενδύσεις που απαιτούνται
 • Να εκπονηθεί νέο δεκαετές στρατηγικό σχέδιο ώστε να ελεγχθεί η βιωσιμότητα της επένδυσης και να σχεδιαστούν τα αντίστοιχα business plan
 • Για οποιαδήποτε από τις παραπάνω δράσεις είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να λάβουν τις τεχνικές προδιαγραφές από τις Αρχές, ο οποίες δεν έχουν εκδοθεί
 • Πριν οι Αρχές αποφασίσουν να εκδώσουν τις τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτητο να διαβουλευτούν με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες καθώς και την αγορά.

Συγκρίνοντας στους πιο κάτω πίνακες τι συμβαίνει σε άλλες χώρες - κάποιες πολύ πιο προηγμένες/μεγαλύτερο πληθυσμό - και με περισσότερα χρόνια ρυθμισμένη την online αγορά του στοιχήματος και καζίνο, θα νόμιζε κανείς ότι ζούμε σε μια χώρα με οικονομία... Ελβετίας...!!!

Πιο κάτω ακολουθούν πίνακες με υπομνήματα και στοιχεία του τι συμβαίνει στο εξωτερικό σε σχέση την Ελλάδα αν περάσει όπως είναι ο νόμος.

Υπόμνημα 1 – Συγκριτικός πίνακας κόστους αδειοδότησης τυχερών παιγνίων Διαδικτύου σε χώρες της Ευρώπης

Χώρα

Πληθυσμός

Κόστος άδειας

Διάρκεια άδειας

Συνολικό κόστος (7 έτη)

Ελλάδα

10,8 εκατ.

€ 5.000.000

7 έτη

€ 5.000.000

Ηνωμένο Βασίλειο

66 εκατ.

€17.500 - €32.700

1 έτος

€122.500 - €228.900

Ισπανία

46 εκατ.

€ 100.000

10 έτη

€ 70.000

Γαλλία

66,9 εκατ.

€ 200.000

5 έτη

€ 280.000

Δανία

5,7 εκατ.

€ 75.000

1 έτος

€ 525.000

Ρουμανία

19,7 εκατ.

€ 120.000

1 έτος

€ 840.000

Βουλγαρία

7,05 εκατ.

€ 125.000

5 έτη

€ 175.000

Κύπρος

854 χιλ.

€ 45.000

2 έτη

€ 165.000

Σημείωση: στη μεγαλύτερη και πιο ανεπτυγμένη στοιχηματική αγορά της Ευρώπης το Ηνωμένο Βασίλειο, τα έσοδα από την φορολόγηση των στοιχηματικών υπηρεσιών είναι υψηλότατα και ανθεί ο ανταγωνισμός. Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς για κάθε εταιρεία δεν ξεπερνά το 14%, και γίνονται πολύ μεγάλες επενδύσεις σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, όπως:

 • ΜΜΕ
 • Χορηγίες σε αθλητικά σωματεία και οργανισμούς
 • Πολλαπλά είναι τα οφέλη και για τις συμπληρωματικές βιομηχανίες:
 • o             Τεχνολογία (software development , new media κλπ.)
 • o             Υπηρεσίες (Marketing, τηλεφωνικά κέντρα κλπ.)
 • o             Τραπεζικός τομέας με νέα τραπεζικά προϊόντα και αυξημένα έσοδα από προμήθειες

Υπόμνημα 2 – Συγκριτικός πίνακας φορολόγησης εταιρειών τυχερών παιγνίων Διαδικτύου σε χώρες της Ευρώπης

Χώρα

Αδειοδοτημένα προϊοντα
(τυχερών παιγνίων)

Φόρος εταιρειών

Ελλάδα

Sports betting
Live Casino only (RNG excluded)
Poker

35% στο GGR*

Ηνωμένο Βασίλειο

Sports betting
Casino
Poker
Bingo

15% στο GGR

Ισπανία

Sports betting
Casino
Bingo

20% στο GGR

Γαλλία

Sports betting
Horse Racing
Poker

Sports betting: 9,3% στο ΤΟ**
Horse Racing: 7,1% στο ΤΟ
Poker: 2% στο ΤΟ

Δανία

Sports betting
Casino

Poker

20% στο GGR

Ρουμανία

Sports betting
Casino
Poker

16% στο GGR

Βουλγαρία

Sports betting
Casino

Poker

Sports betting: 15% στο GGR
Casino: 20% στο GGR

Poker: 20% στο GGR

Κύπρος

Sports

13% στο GGR

*GGR = Gross Gaming Revenues (ακαθάριστα/μικτά κέρδη)

** TO = Turnover (Τζίρος) 

Εύλογα λοιπόν δημιουργούνται αρκετά ερωτήματα με βάση τα λεγόμενα της κυβέρνησης περί ανάπτυξης, νέων επενδύσεων και προσέλκυση νέων "μεγάλων παικτών" στην αγορά...

 • Με 35% φορολογία, πια νέα εταιρία θα έρθει να επενδύσει στην Ελληνική αγορά, όταν στο εξωτερικό υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση και κοινό, λιγότερα χρήματα στην αγορά άδειας και χαμηλότερη φορολογία;
 • Οι "μικρότερες" εταιρίες αν πληρώσουν το τίμημα της άδειας, πως και πότε θα καταφέρουν να βγάλουν κέρδος στην επένδυση τους σε αυτά τα 7 χρόνια...;;;
 • Πιστεύει κανείς ότι υπάρχουν πολλές από τις υπάρχουσες στοιχηματικές οι οποίες λειτουργούν νόμιμα αυτή την στιγμή, που μπορούν να δώσουν 5.000.000 "cash" για να πάρουν την άδεια...;;;
 • Λόγω του ότι η σεζόν έχει ξεκινήσει, αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο και όλα αυτά που περιλαμβάνει εφαρμοστούν άμεσα, οι στοιχηματικές που ήδη έχουν ξοδέψει χρήματα σε χορηγίες και κοινωνικές δράσεις για τον αθλητισμό, δεν είναι λογικό να χρειαστούν ένα μεταβατικό καθεστώς μιας σεζόν τουλάχιστον ώστε να μπορέσουν να οργανώσουν το business plan τους;

Συμπέρασμα... ΝΑΙ στο νομοσχέδιο και στην ρύθμιση της αγοράς αλλά μετά από τόσα χρόνια αναμονής οι βιαστικές κινήσεις... Απαγορεύονται!!!

D STAMP

Diavolakos.net

Stoiximan.gr

Stoiximan.gr

"Mobile Operator of the Year - EGR Awards 2019"
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Bet365.gr

Bet365.gr

"Κορυφαία στον κόσμο"
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Betshop.gr

Betshop.gr

"Εδώ είναι το παιχνίδι"
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Bwin.gr

Bwin.gr

"Καλώς ήρθες στα μεγάλα παιχνίδια"
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Sportingbet.gr

Sportingbet.gr

"Όχι τυχαία επιλογή"
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Interwetten.gr

Interwetten.gr

"Betting is our sport"
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Vistabet.gr

Vistabet.gr

"Όλα παίζονται εδώ"
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Novibet.gr

Novibet.gr

"100% δίπλα στον παίκτη"
ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Στοιχηματικές

tyxeros troxos vistabet L

tyxeros troxos vistabet R